Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Kích thước ảnh bìa facebook

Kích thước ảnh bìa facebook


Một số bạn khi chọn ảnh bìa facebook bị sai kích thước so với kích thước chuẩn của ảnh bìa facebook. Điều này gây khó khăn khi điều chỉnh size và chọn size cho ảnh bìa facebook.
Ảnh dưới đây cho bạn biết về các thông số của timeline facebook trong đó có ảnh bìa :Kích thước chuẩn của ảnh bìa facebook là 850x315 picel

Các bạn có thể dùng phần mềm Bulk Image Resizer 1.3.3 để thay đổi kích thước ảnh về đúng kích thước 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
-------------------------------------- linhtuty